Pronájem nebytových prostorů v Praze

  • 1931 Building with historic atmosphere
  • 5612 m2 Total area of leased space
  • Kanceláře v Praze Office space in the heart of Prague

Palace and its layout

Area of use

  • 3288 m2 Office space
  • 944,24 m2 Business premises
  • 1283,65 m2 Warehouse space
  • 407 m2 Common areas

Area according to individual floors

8th floor
66,20 m2
7th floor
462,65 m2
6th floor
592,70 m2
5th floor
595,05 m2
4th floor
565,74 m2
3rd floor
643,95 m2
2nd floor
708,93 m2
1st floor
682,45 m2
1st underground floor
685,73 m2
2nd underground floor
597,92 m2
Total area
5612,0 m2

Historie a současnost

Monumentální stavba čp. 750 je umístěna v dominantní pozici na nároží Jungmannovy ulice a Jungmannova náměstí. Přes Jungmannovu ulici hledí na impozantní rondokubistický palác Andria (oba objekty měly shodné stavebníky – viz níže), užší fasáda se obrací do Jungmannova náměstí, na jehož východní straně je vstup do gotického kostela Panny Marie Sněžné, a na další straně objekt sousedí s tzv. Františkánskou zahradou (původní součást františkánského kláštera při výše uvedeném kostele)…

Vizualizace Palác Zlatý Kříž